Ing. Roman PERNICA

679 07 Kotvrdovice 190


Ing. Roman PERNICA - Autoškola - vnitrostátní a mezinárodní doprava - autobusová doprava

Výcvik

Provádíme výuku a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, T

Skupiny vozidel

 1. Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje držitele k řízení motorových vozidel (jednostopých i vícestopých) s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 15 let. 

 2. Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje držitele k řízení motorových vozidel  

  1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3, 

  2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, 

  3. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 16 let. 

 3. Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje držitele k řízení motorových motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,   

  1. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 18 let. 

 4. Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje držitele k řízení motorových vozidel  

  1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, 

  2.  tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW, 

  3. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 24 let, nebo po dovršení 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2. 

 5. Řidičské oprávnění skupiny B1 opravňuje držitele k řízení motorových vozidel, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 17 let

 6. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele k řízení motorových vozidel, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti  

  1. nepřevyšující 750 kg,

  2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

  3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu, 

  4. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 18 let 

 7. Řidičské oprávnění skupiny C1 opravňuje držitele k řízení motorových vozidel s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,  

  1. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 18 let 

 8. Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje držitele k řízení motorových vozidel s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,   

  1. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 21 let 

 9. Řidičské oprávnění skupiny D1 opravňuje držitele k řízení vozidel, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

  1. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 21 let 

 10. Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje držitele k řízení motorových vozidel určených pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,   

  1. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 24 let 

 11. Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje držitele k řízení jízdních souprav složených z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,  

  1. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 18 let 

 12. Řidičské oprávnění skupiny C1+E opravňuje držitele k řízení jízdních souprav, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené   

  1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo 

  2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg, 

  3. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 18 let 

 13. Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje držitele k řízení jízdních souprav složených z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,   

  1. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 21 let 

 14. Řidičské oprávnění skupiny D1+E opravňuje držitele k řízení jízdních souprav složených z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,   

  1. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 21 let 

 15. Řidičské oprávnění skupiny D+E opravňuje držitele k řízení jízdních souprav složených z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.   

  1. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 24 let

 16. Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje držitele k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

  1. Řidičské oprávnění lze získat po dovršení 17 let

Jak se přihlásit 

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o přijetí k výuce a výcviku" a „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení“.  
Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce. Přihláška (nutno vytisknout oboustranně) a zdravotní posudek ke stažení zde. 

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies