Ing. Roman PERNICA

679 07 Kotvrdovice 190


Ing. Roman PERNICA - Autoškola - vnitrostátní a mezinárodní doprava - autobusová doprava

Školení řidičů

Referentské školení řidičů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Profesní školení řidičů

Školení se týká řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičský průkaz pro skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Povinnost školení se týká občanů ČR a občanů členských států Evropské unie kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo občanů jiného než členského státu Evropské unie kteří vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podnikají na území České republiky

Vstupní školení

Řidiči, kteří získají řidičská oprávnění D, DE, D1, D1E po 10.9.2008 a skupiny C, CE, C1, C1E po 10.9.2009 získají nové profesní průkaz pouze po absolvování vstupního školení a zkoušky.

Rozsah je školení s ohledem na skupiny a věk řidiče je uveden v této tabulce:

Věk

 
18 21 23
C, CE 280 140 140
D, DE - 280 140 *)
C1, C1E 140 140 140
D1, D1E - 140 140

*) s výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Ti mohou řídit vozidla skupin D a DE již od 21 let.

Rozšiřující školení 45 hodin

Pro řidiče, kteří již absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a mají zájem o profesní osvědčení pro skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, provádíme rozšířený kurz pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění v délce 45 hodin. 

Obnovovací školení 35 hodin 

Obnovovací školení na profesní průkaz řidiče je určeno těm, kteří v minulosti vykonávali práci řidiče a platnost jejich průkazu vypršela. Dále slouží i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli profesního průkazu, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1,D1+E, D nebo D+E před 10. zářím 2008. Školení trvá 35 hodin.

Pravidelné školení 7 hodin.

Školení je určeno pro všechny řidiče, kteří již vlastní profesní průkaz. Ti musí v průběhu platnosti průkazu, tedy do konce pátého roku od vydání průkazu, absolvovat 35 hodin zdokonalovacího školení v pravidelných ročních kurzech v rozsahu 7 hodin.

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies